CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W CZŁUCHOWIE

Centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

centrum kształcenia ustawicznego

w człuchowie

 Dobrych  Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku

 

życzy

 

Dyrektor

Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Człuchowie

 

 

Uwaga  słuchacze oddziału : Opiekun medyczny

 

W dniu 20,21 listopada 2020r.

zajęcia są odwołane

 

termin następnych zajęć zostanie podany

   

   Szanowni Państwo !

 

               Na podstawie komunikatu Premiera

   cała Polska – w tym powiat człuchowski – znajduje się od 24 października w czerwonej strefie.

   Zajęcia w oddziałach CKU od 24 października będą odbywać się zdalnie.

 

 

                                                                                          Dyrektor Centrum

                                                                                             Ewa Kuźmińska

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej          i uczniów szkół ponadpodstawowych

23.10.2020

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. 

Stacjonarnie pracują również szkoły w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

Kształcenie zawodowe

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik.

 

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

POWRÓT DO SZKOŁY. 

SPRAWDŹ 10 ZASAD DLA SŁUCHACZA

 

Ministerstw Edukacji Narodowej udostępniło materiały, na których propaguje bezpieczny powrót do szkół. 

Oto 10 zasad dla słuchacza :

 

 • Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
 •  
 • Często myj ręce.
 •  
 • Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
 •  
 • Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
 •  
 • Uważnie słucha poleceń nauczyciela.
 •  
 • Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
 •  
 • Spożywaj swoje jedzenie i picie.
 •  
 • Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas  
 •  
 • Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
 •  
 • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.